ŠKOLENÍ

obecné informace

Všechna školení probíhají v počítačové učebně v sídle na Farského 21 v Olomouci.


nabídka školení:


po domluvě se zákazníkem je možno obsah kurzů upravit dle libovolných požadavků


pro podrobnější informace nás kontaktujte