POČÍTAČE  A  POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Proč používat počítač a počítačové sítě

Počítačové systémy se začaly vyvíjet někdy kolem roku 1940. Ještě v 80-tých letech minulého století byly výsadou jenom těch bohatších a využívaly se především k vědecko-technickým výpočtům. V dnešní době se stal počítač nepostradatelným, ale hlavně dostupným nástrojem nejen pro firmy (velké i malé), ale i pro domácnosti.

Jsou-li počítače propojeny sítí, mohou všechny počítače přistupovat k zařízením, která jsou připojena k jiným počítačům v síti. Například pro jednu menší síť může existovat pouze jedna tiskárna, která bude dostupná všem počítačům. Další výhodou sítí je třeba sdílení některých dat a zamezení přístupu k datům jiným nebo třeba sdílené připojení k internetu.


nabídka:


pro podrobnější informace nás kontaktujte